Voor school

Voor school

Herken je dit? Leerlingen in de klas die over het algemeen goed presteren, maar zich toch bepaalde onderdelen van de lesstof niet eigen kunnen maken. Ondanks extra instructie, individuele aandacht en grote inspanningen, lukt het niet om alle leerlingen goed te leren lezen, schrijven of rekenen. Soms krijgen deze leerlingen een dyslexie- of dyscalculieverklaring, maar vaak ook niet. Ze zijn vaak onrustig en snel afgeleid in de klas, hebben moeite met concentreren en kunnen niet goed onder tijdsdruk werken.

Andere leerstijl

Deze leerlingen hebben waarschijnlijk een visueel/kinesthetische leerstijl, waardoor zij de lesstof op een andere manier automatiseren en toepassen. Zij leren niet door de lesstof in stappen uitgelegd te krijgen en automatiseren niet door herhaling, maar zien letterlijk de lesstof voor zich, leggen makkelijk verbanden en denken in gehelen. Met als gevolg dat zij vaak meerdere antwoordmogelijkheden zien tijdens toetsen en tijdens de instructie gaan associëren en afgeleid raken.

Informatie- en prikkelverwerking

Inzicht in hoe de informatie- en prikkelverwerking verloopt maakt een gerichte aanpak van bijvoorbeeld snel afgeleid en ongecontroleerd gedrag mogelijk. Dit onderzoek ik op maat; door het invullen van vragenlijsten, het maken van korte oefeningen en testjes met de leerling en door mijn observaties tijdens de afspraken. Het wordt voor de leerling, de leerkracht, ouder(s) en andere betrokkenen duidelijk welke aanpak het beste aansluit. De leerling krijgt zelf steeds meer inzicht in zijn of haar eigen unieke leerproces en leert om beter te focussen. Door inzicht in de oorzaak van het ongewenste gedrag kan de leerling op een positieve manier ondersteund worden in de klas. Hierdoor wordt het zelfvertrouwen vergroot en ervaart de leerling en de omgeving weer de grip op school.

Automatiseren met de Kernvisie methode

Door middel van de kernvisie methode leren kinderen om zelf de lesstof anders toe te passen en te onthouden. Deze methode sluit aan bij de visueel-kinesthetische leerstijl van de kinderen. Tijdens de coaching leer ik het kind in een aantal afspraken zijn of haar leerstijl kennen, doet het weer succeservaringen op en ervaart het dat leren niet moeilijk is. Voor meer informatie over deze methode en hoe deze eenvoudig is toe te passen binnen de school, kan je via het contactformulier of telefonisch contact met mij opnemen. Ik denk graag mee over hoe de methode binnen jou school of voor een individuele leerling ingezet kan worden.

Contact

Janette Kuipers
Onderwijskundige & Ontwikkelcoach

Bezoekadres

Gorechtkade 2
9713 CA Groningen
Telefoon:

06-40264645

E-mail:

info@janettekuipers.nl

Onderwijskundige & Ontwikkelcoach Janette Kuipers in haar praktijk aan de Parklaan in Groningen
Certificaat Ik Leer Leren 1
Logo Samen1Plan