Werkwijze

Werkwijze en contact

Informatie en aanmelden

Ouders, jeugdconsulenten van wijkteams en andere verwijzers zoals de huisarts of jeugdarts kunnen vrijblijvend contact opnemen via een bericht op de website, WhatsApp of telefonisch. Ik kan dan gericht meer informatie geven over mijn aanpak en werkwijze en we kunnen overleggen of dit passend is bij de hulpvraag. Wanneer je ergens anders beter op je plek bent, denk ik mee over passende hulp.

De coaching wordt in alle gemeenten in Groningen en in de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo in Noord en Midden Drenthe vergoed. Tijdens het eerste telefonische contact informeer en overleg ik over de wijze van aanvragen.

Intake en coaching

Het eerste gesprek is een intakegesprek waarin we kennis maken met elkaar. We kijken naar wat al goed gaat en wat er beter kan en we gaan de hulpvraag verwoorden in doelen.  Dit wordt vastgelegd in een ontwikkelplan waarin we ook afspreken wanneer we evalueren.

De coachingstrajecten duren gemiddeld drie maanden tot een jaar en de afspraken worden meestal om de week gepland. Daarnaast zijn er aparte afspraken met ouders en is er contact met of op school om te zorgen voor een goede informatievoorziening en overdracht, dit wordt altijd afgestemd met jou en je ouder(s).

Je merkt vaak dat er na iedere afspraak al kleine verbeteringen zichtbaar zijn. Je gaat je beter voelen over jezelf en je merkt dat leren en leven al makkelijker wordt omdat je aanpak nu meer aansluit bij wat goed werkt voor jou.

Analyse & screening

Om te ontdekken op welke manier jij makkelijk kan leren en leven is het belangrijk dat jij en je omgeving je leerstijl leert kennen. En te weten op welke manier bij jou de informatie- en prikkelverwerking verloopt. Dit onderzoek ik op maat; door het invullen van vragenlijsten, het doen van korte oefeningen en testjes en door mijn observaties tijdens de afspraken.

Op deze manier wordt het voor jou, je ouder(s) en andere betrokkenen zoals de leerkracht of mentor steeds duidelijker hoe het bij jou werkt. En krijg je steeds meer inzicht in jou eigen unieke leerproces en hoe je je aandacht kan sturen en je beter kan focussen. Je gaat ervaren dat leren makkelijker voor je wordt, dit geeft een goed gevoel van zelfvertrouwen en je krijgt meer grip op school.

Als het nodig is, kan ik je advies geven over verder onderzoek door bijvoorbeeld een Orthopedagoog of Psycholoog (voor bijvoorbeeld een Intelligentieonderzoek), dit gebeurt altijd in overleg en samenwerking met jou en je ouders. 

Samenwerking met school en andere betrokkenen

Naast je ouder(s) kunnen ook anderen betrokken worden bij de coaching, zoals school of andere hulpverleners, zodat we elkaar versterken bij het bereiken van jouw doelen.

Afsluiting

Aan het einde van het coachingstraject evalueren we gezamenlijk de doelen en het behaalde resultaat, hiervan schrijf ik een evaluatieverslag. Je kan dit verslag delen met bijvoorbeeld school of andere betrokkenen, dat bepaal je samen met je ouders. Ik vraag jou en je ouders ook om aan te geven hoe tevreden je bent over de begeleiding, via een korte tevredenheidslijst.

Privacy

Zonder toestemming van jou (ouder dan 12 jaar) en je ouder(s) geef ik geen informatie door aan andere betrokkenen. Als ik informatie wil delen met andere betrokkenen zoals school, vraag ik vooraf per mail om toestemming. De communicatie verloopt via beveiligde mail (Zivver).

Klachtenregeling

Wanneer jij of je ouder(s) een klacht hebben hoor ik het graag. In gesprek komen we vast tot en oplossing. Als we er samen niet uitkomen, hebben jij en je ouders de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij het College van Toezicht van de NVO (zie www.nvo.nl/beroepscode-en-tuchtrecht.aspx)

Contact

Janette Kuipers
Onderwijskundige & Ontwikkelcoach

Bezoekadres

Gorechtkade 2
9713 CA Groningen
Telefoon:

06-40264645

E-mail:

info@janettekuipers.nl

Onderwijskundige & Ontwikkelcoach Janette Kuipers in haar praktijk aan de Parklaan in Groningen
Certificaat Ik Leer Leren 1
Logo Samen1Plan