Aanmelden en coaching

Informatie en aanmelden

Op dit moment is er geen wachtlijst.

Ouders, verwijzers en Jeugdconsulenten van wijkteams kunnen vrijblijvend contact opnemen via een bericht op de website, WhatsApp of telefonisch. Ik kan dan gericht meer informatie geven over mijn aanpak en werkwijze en we kunnen overleggen of mijn hulpaanbod passend is bij de hulpvraag.

Vervolgens kan ik vrijblijvend een intakegesprek plannen met (één van) de ouders en het kind. Wanneer je kind ergens anders beter op je plek bent, kan ik meedenken over passende hulp door andere zorgaanbieders.

De coaching wordt in alle gemeenten in Groningen en een aantal gemeenten in Drenthe vergoed, indien van toepassing geef ik advies over de werkwijze van de aanvraag voor deze vergoeding bij de gemeente.

Intake en coaching

Het eerste gesprek is een intakegesprek waarin we kennis maken met elkaar. We kijken naar wat al goed gaat en wat er beter kan en we gaan de hulpvraag verwoorden in doelen. We overleggen met elkaar hoe we het coachingstraject het beste kunnen vormgeven. Dit wordt vastgelegd in een coachingsplan waarin we ook afspreken wanneer we evalueren.

De coachingstrajecten zijn altijd kortdurend en de afspraken worden meestal om de week gepland.

Je merkt vaak dat er na iedere afspraak al kleine (of grote!) verbeteringen zichtbaar zijn.

Je gaat je beter voelen over jezelf en je merkt dat leren en leven al makkelijk wordt omdat je aanpak nu meer aansluit bij jou leerstijl.

Analyse & screening

Om te ontdekken op welke manier jij makkelijk kan leren en leven is het belangrijk dat jij en je omgeving je leerstijl leert kennen. En te weten op welke manier bij jou de informatie- en prikkelverwerking verloopt. Dit onderzoek ik op maat; door het invullen van vragenlijsten, het maken van korte oefeningen en testjes en door mijn observaties tijdens de afspraken.

Op deze manier wordt het voor jou, je ouder(s) en andere betrokkenen zoals de leerkracht of mentor steeds duidelijker hoe het bij jou werkt. En krijg je steeds meer inzicht in jou eigen unieke leerproces en hoe je je aandacht kan sturen en je beter kan focussen. Je gaat ervaren dat leren makkelijk voor je is, dit geeft een goed gevoel van zelfvertrouwen en je krijgt meer grip op school.

Als het nodig is, kan ik je advies geven over verder onderzoek door bijvoorbeeld een Orthopedagoog of Psycholoog (voor bijvoorbeeld een Intelligentieonderzoek) of Optometrist (voor een Fixatie Disparatie onderzoek), dit gebeurt altijd in overleg en samenwerking met jou en je ouders. 

Samenwerking met school en andere betrokkenen

Naast je ouder(s) kunnen ook anderen betrokken worden bij de coaching, zoals school of andere hulpverleners, zodat we elkaar versterken bij het bereiken van jouw doelen. Voor de communicatie maak ik gebruik van www.samen1plan.nl. De privacy is hiermee gegarandeerd jij en je ouders hebben inzicht in alles wat er gecommuniceerd wordt met andere betrokkenen.

Afsluiting

Aan het einde van het coachingstraject maak ik een eindevaluatie die we bespreken in het laatste gesprek. Je kan dit verslag delen met bijvoorbeeld school of andere betrokkenen, dat bepaal je samen met je ouders. Ik vraag jou en je ouders ook om aan te geven hoe tevreden je bent over de begeleiding, via een korte tevredenheidslijst.

Contact

Janette Kuipers
Onderwijskundige & Ontwikkelcoach

Bezoekadres

Parklaan 32
9724 AR Groningen
Telefoon:

06-40264645

E-mail:

info@janettekuipers.nl

Onderwijskundige & Ontwikkelcoach Janette Kuipers in haar praktijk aan de Parklaan in Groningen
Certificaat Ik Leer Leren 1
Logo Samen1Plan