Aanmelden en coaching

Informatie en aanmelden

Ouders, verwijzers en Jeugdconsulenten van wijkteams kunnen vrijblijvend contact opnemen via een bericht op de website, WhatsApp of telefonisch. Ik kan dan gericht meer informatie geven over mijn aanpak en werkwijze en we kunnen overleggen of dit passend is bij de hulpvraag.

Vervolgens plannen we vrijblijvend een intakegesprek met jou en (één van) je ouders. Wanneer je ergens anders beter op je plek bent, kan ik meedenken over passende hulp door een andere zorgaanbieder.

De coaching wordt in alle gemeenten in Groningen en in Noord en Midden Drenthe (gemeenten Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo) vergoed. Tijdens telefonisch contact kan ik informatie geven over de voorwaarden en werkwijze per gemeente.

Intake en coaching

Om te ontdekken op welke manier jij makkelijk kan leren en leven is het belangrijk dat jij en je omgeving je leerstijl leert kennen. En te weten op welke manier bij jou de informatie- en prikkelverwerking verloopt. Dit onderzoek ik op maat; door het invullen van vragenlijsten, het maken van korte oefeningen en testjes en door mijn observaties tijdens de afspraken.

Op deze manier wordt het voor jou, je ouder(s) en andere betrokkenen zoals de leerkracht of mentor steeds duidelijker hoe het bij jou werkt. En krijg je steeds meer inzicht in jou eigen unieke leerproces en hoe je je aandacht kan sturen en je beter kan focussen. Je gaat ervaren dat leren makkelijker voor je wordt, dit geeft een goed gevoel van zelfvertrouwen en je krijgt meer grip op school.

Als het nodig is, kan ik je advies geven over verder onderzoek door bijvoorbeeld een Orthopedagoog of Psycholoog (voor bijvoorbeeld een Intelligentieonderzoek) of Optometrist (voor een Fixatie Disparatie onderzoek), dit gebeurt altijd in overleg en samenwerking met jou en je ouders. 

Samenwerking met school en andere betrokkenen

Naast je ouder(s) kunnen ook anderen betrokken worden bij de coaching, zoals school of andere hulpverleners, zodat we elkaar versterken bij het bereiken van jouw doelen. Voor de communicatie maak ik gebruik van www.samen1plan.nl. De privacy is hiermee gegarandeerd jij en je ouders hebben inzicht in alles wat er gecommuniceerd wordt met andere betrokkenen.

Analyse & screening

Om te ontdekken op welke manier jij makkelijk kan leren en leven is het belangrijk dat jij en je omgeving je leerstijl leert kennen. En te weten op welke manier bij jou de informatie- en prikkelverwerking verloopt. Dit onderzoek ik op maat; door het invullen van vragenlijsten, het maken van korte oefeningen en testjes en door mijn observaties tijdens de afspraken.

Op deze manier wordt het voor jou, je ouder(s) en andere betrokkenen zoals de leerkracht of mentor steeds duidelijker hoe het bij jou werkt. En krijg je steeds meer inzicht in jou eigen unieke leerproces en hoe je je aandacht kan sturen en je beter kan focussen. Je gaat ervaren dat leren makkelijk voor je is, dit geeft een goed gevoel van zelfvertrouwen en je krijgt meer grip op school.

Als het nodig is, kan ik je advies geven over verder onderzoek door bijvoorbeeld een Orthopedagoog of Psycholoog (voor bijvoorbeeld een Intelligentieonderzoek) of Optometrist (voor een Fixatie Disparatie onderzoek), dit gebeurt altijd in overleg en samenwerking met jou en je ouders. 

Afsluiting

Aan het einde van het coachingstraject evalueren we gezamenlijk de doelen en het behaalde resultaat, hiervan schrijf ik een evaluatieverslag. Je kan dit verslag delen met bijvoorbeeld school of andere betrokkenen, dat bepaal je samen met je ouders. Ik vraag jou en je ouders ook om aan te geven hoe tevreden je bent over de begeleiding, via een korte tevredenheidslijst.

Privacy

Zonder toestemming van jou (ouder dan 12 jaar) en je ouder(s) geef ik geen informatie door aan andere betrokkenen. Als ik informatie wil delen met andere betrokkenen zoals school, vraag ik vooraf per mail om toestemming. De communicatie verloopt via beveiligde mail (Zivver) of in overleg met de andere betrokkenen via www.samen1plan.nl, dit zijn beide tools waarmee veilig gecommuniceerd kan worden volgens de AVG wet.

Klachtenregeling

Wanneer jij of je ouder(s) een klacht hebben hoor ik het graag. In gesprek komen we vast tot en oplossing. Als we er samen niet uitkomen, hebben jij en je ouders de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij het College van Toezicht van de NVO (zie www.nvo.nl/beroepscode-en-tuchtrecht.aspx)

 

Contact

Janette Kuipers
Onderwijskundige & Ontwikkelcoach

Bezoekadres

Gorechtkade 2
9713 CA Groningen
Telefoon:

06-40264645

E-mail:

info@janettekuipers.nl

Onderwijskundige & Ontwikkelcoach Janette Kuipers in haar praktijk aan de Parklaan in Groningen
Certificaat Ik Leer Leren 1
Logo Samen1Plan