Aanmelden en coaching

 

Wachttijd

Er is momenteel geen wachtlijst.

Aanmelden

Je ouders kunnen per mail aanmelden. We plannen vervolgens een belafspraak.

Telefonische pre- intake

Tijdens het eerste telefonische contact licht ik mijn werkwijze toe en bespreek ik met je ouder(s) de huidige situatie, de voorgeschiedenis en de hulpvraag. Wanneer je ergens anders beter op je plek bent, denk ik mee over passende hulp door een andere zorgaanbieder.

Intake

Het eerste gesprek is een intakegesprek waarin we kennis maken met elkaar. We kijken naar wat al goed gaat en wat er beter kan en we gaan de hulpvraag verwoorden in doelen.  Dit wordt vastgelegd in een ontwikkelplan waarin we ook afspreken wanneer we evalueren.

Coachingtraject

De coachingtrajecten duren gemiddeld drie maanden tot een jaar en de afspraken worden meestal om de week gepland. Daarnaast zijn er aparte afspraken met je ouders en is er contact met of op school om te zorgen voor een goede informatievoorziening en overdracht, dit wordt altijd afgestemd met jou en je ouder(s).

Je merkt vaak dat er na iedere afspraak al kleine verbeteringen zichtbaar zijn. Je gaat je beter voelen over jezelf en je merkt dat leren en leven al makkelijker wordt omdat je aanpak nu meer aansluit bij wat goed werkt voor jou.

Samenwerking met school en andere betrokkenen

Naast je ouder(s) kunnen ook anderen betrokken worden bij de coaching, zoals school of andere hulpverleners, zodat we elkaar versterken bij het bereiken van jouw doelen.

Afsluiting

Aan het einde van het coachingtraject evalueren we gezamenlijk de doelen en het behaalde resultaat en ontvang je een  evaluatieverslag. Je kan dit verslag delen met bijvoorbeeld school of andere betrokkenen, dat bepaal je samen met je ouders. Ik vraag jou en je ouders ook om aan te geven hoe tevreden je bent over de begeleiding, middels een korte tevredenheidslijst.

Kosten en vergoedingen

De afspraken worden in overleg gepland en vinden plaats in mijn praktijkruimte aan de Gorechtkade 2 in Groningen, op school of in de thuisomgeving.

In alle gemeenten in de Provincie Groningen en in de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Midden- Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo (NMD gemeenten) wordt de begeleiding vergoed voor kinderen tot 18 jaar.

De kosten voor (onderwijs)advies bedragen:

  • Advies voor scholen, zorgorganisaties etc.: €115,00 per uur (€57,50 per half uur).

Privacy

Zonder toestemming van jou (ouder dan 12 jaar) en je ouder(s) geef ik geen informatie door aan andere betrokkenen. Als ik informatie wil delen met andere betrokkenen zoals school, vraag ik vooraf per mail om toestemming. De communicatie verloopt via beveiligde mail (Zivver). Je ontvangt voorafgaand aan de intake het privacyreglement.

Klachtenregeling

Wanneer jij of je ouder(s) een klacht hebben hoor ik het graag. In gesprek komen we vast tot en oplossing. Als we er samen niet uitkomen, hebben jij en je ouders de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij het College van Toezicht van de NVO (zie www.nvo.nl/beroepscode-en-tuchtrecht.aspx)

Contact

Janette Kuipers
Onderwijskundige & Ontwikkelcoach

Bezoekadres

Gorechtkade 2
9713 CA Groningen
Telefoon:

06-40264645

E-mail:

info@janettekuipers.nl

Onderwijskundige & Ontwikkelcoach Janette Kuipers in haar praktijk aan de Parklaan in Groningen
HKZ keurmerk ZZPer in de zorg