Privacy, klachtenregeling en kwaliteit

Privacy

Zonder toestemming van jou (ouder dan 12 jaar) en je ouder(s) geef ik geen informatie door aan andere betrokkenen. Als ik informatie wil delen met andere betrokkenen zoals school, vraag ik vooraf per mail of Whatsapp om toestemming. De communicatie met andere betrokkenen vindt plaats via de beveiligde mail (Zivver). Voorafgaand aan de intake ontvang je het privacyreglement ter informatie.

Klachtenregeling

Wanneer jij of je ouder(s) een klacht hebben hoor ik het graag. In gesprek komen we vast tot en oplossing. Als we er samen niet uitkomen, hebben jij en je ouders de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij het College van Toezicht van de NVO (zie www.nvo.nl/beroepscode-en-tuchtrecht.aspx)

Kwaliteit

Om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te garanderen ben ik aangesloten bij de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO). Het NVO verzorgt een beroepscode waaraan pedagogen en onderwijskundigen zich moeten houden. Cliënten zijn zo verzekerd van ondersteuning, begeleiding of advisering die aan de eisen van de beroepscode voldoen.

Daarnaast ben ik geregistreerd in het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) als jeugdprofessional. Het register ziet er op toe dat jeugdprofessionals voldoen aan  alle eisen voor vakbekwaamheid en blijft vervolgens toezien op kwaliteit, toetsing en scholing. De inzet van professionals met beroepsregistratie borgt de kwaliteit van hulp aan kinderen en jongeren.

Contact

Janette Kuipers
Onderwijskundige & Ontwikkelcoach

Bezoekadres

Gorechtkade 2
9713 CA Groningen
Telefoon:

06-40264645

E-mail:

info@janettekuipers.nl

Onderwijskundige & Ontwikkelcoach Janette Kuipers in haar praktijk aan de Parklaan in Groningen
Certificaat Ik Leer Leren 1
Logo Samen1Plan