Privacy, klachtenregeling en kwaliteit

Privacyreglement

In het privacyreglement staat beschreven hoe uw persoonlijke gegevens worden beschermd in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voorafgaand aan de intake ontvang je het privacyreglement ter informatie.

Klachtenregeling

Het doel van het begeleidingstraject is om te streven naar het behalen van het gewenste resultaat zoals omschreven in het ontwikkelplan. Vanuit een eerlijke en evenwichtige relatie met jou en je ouder(s), gebaseerd op vertrouwen, openheid, respect en wederkerigheid streef ik naar het bieden van goede zorg. Ondanks mijn inspanningen kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. Als je vindt dat je tijdens onze samenwerking niet voldoende gehoord wordt, kan je dit bij mij aangeven. Ik sta er voor open om te luisteren naar jouw suggestie, in gesprek komen we vast tot en oplossing. Wanneer we er samen niet uit komen, volgen we de klachtenprocedure zoals beschreven in de klachtenregeling, deze ontvang je ter informatie voorafgaand aan de intake.

Kwaliteit

Om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te garanderen ben ik aangesloten bij de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO). Het NVO verzorgt een beroepscode waaraan pedagogen en onderwijskundigen zich moeten houden. Cliënten zijn zo verzekerd van ondersteuning, begeleiding of advisering die aan de eisen van de beroepscode voldoen.

Daarnaast ben ik geregistreerd in het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) als jeugdprofessional. Het register ziet er op toe dat jeugdprofessionals voldoen aan  alle eisen voor vakbekwaamheid en blijft vervolgens toezien op kwaliteit, toetsing en scholing. De inzet van professionals met beroepsregistratie borgt de kwaliteit van hulp aan kinderen en jongeren.

Per 1 januari 2023 verwacht ik ook HKZ gecertificeerd te zijn.

Contact

Janette Kuipers
Onderwijskundige & Ontwikkelcoach

Bezoekadres

Gorechtkade 2
9713 CA Groningen
Telefoon:

06-40264645

E-mail:

info@janettekuipers.nl

Onderwijskundige & Ontwikkelcoach Janette Kuipers in haar praktijk aan de Parklaan in Groningen
HKZ keurmerk ZZPer in de zorg