Privacy, klachtenregeling en kwaliteit

Privacy

Zonder toestemming van jou (ouder dan 12 jaar) en je ouder(s) geef ik geen informatie door aan andere betrokkenen. Als ik informatie wil delen met andere betrokkenen zoals school, vraag ik vooraf per mail om toestemming. De communicatie met andere betrokkenen vindt meestal plaats via www.samen1plan.nl, dit is een tool waarmee veilig gecommuniceerd kan worden volgens de AVG wet.

Klachtenregeling

Wanneer jij of je ouder(s) een klacht hebben hoor ik het graag. In gesprek komen we vast tot en oplossing. Als we er samen niet uitkomen, hebben jij en je ouders de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij het College van Toezicht van de NVO (zie www.nvo.nl/beroepscode-en-tuchtrecht.aspx)

Kwaliteit

Om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te garanderen ben ik aangesloten bij de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO). Het NVO verzorgt een beroepscode waaraan pedagogen en onderwijskundigen zich moeten houden. Cliënten zijn zo verzekerd van ondersteuning, begeleiding of advisering die aan de eisen van de beroepscode voldoen.

Daarnaast ben ik geregistreerd in het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) als jeugdprofessional. Het register ziet er op toe dat jeugdprofessionals voldoen aan  alle eisen voor vakbekwaamheid en blijft vervolgens toezien op kwaliteit, toetsing en scholing. De inzet van professionals met beroepsregistratie borgt de kwaliteit van hulp aan kinderen en jongeren.

Contact

Janette Kuipers coaching & advies

Bezoekadres

Pop Dijkemaweg 80
9731 BH Groningen

Telefoon:

06-11742900

E-mail:

info@janettekuipers.nl

Janette Kuipers coaching & advies
Teken je gesprek logo
Logo Samen1Plan