Samen sterk: handelingsgericht werken voor ouders

Samen Sterk is een tweedaagse cursus op woensdagavond 27 mei en 3 juni in Assen

Hoe beter ouders en professionals het lukt om samen te werken, hoe beter het welbevinden, de werkhouding en de schoolprestaties van een kind zijn. De cursus Samen Sterk biedt ouders een kader voor communicatie, voor overleg en samenwerking. Wat kun je vragen? Wat is belangrijk om te vertellen? Hoe kom je toch goed uit een gesprek dat

fout dreigt te lopen? Hoe ga je tijdens het gesprek om met jouw emoties? Het doel van de cursus is om ouders in hun kracht te brengen als gelijkwaardig partner van onderwijs en zorg. Het delen van ervaringen is een belangrijk onderdeel van de cursus. Zie voor meer informatie de flyer.